بازدید سفیر محترم پاکستان در ایران به همراه معاون اقتصادی و بازرگانی سفارت و مسئولین دولتی شهرستان میبد از شرکت کاشی نوآوران