با توجه به راه اندازی واحد اسکوئر چمفر و خرید یکسری قالبهای خاص،تولید سرامیک به ابعاد 20*30، 100*15، 100*30، 100*45    از ابتدای سال 1394 شروع خواهد شد.