سخن ریاست کاشی نوآوران هر چند مفاهيم و دستاوردهاي گذشته مديريت در دنياي با ثبات آنروز موفقيت آفرين بوده اند اما امروز تاريخ مصرف بسياري از آنها گذشته است و كارايي خود را از دست داده اند . امروز شركتها و سازمانها با مشكلاتي نظير بهره وري پايين، از دست دادن فرصتها، ناتواني در رقابت هاي جدي، ضايع سازي امكانات، فرسودگي سازماني و مرگ تدريجي كسب و كار مواجه مي باشند.
كاشي نوآوران با استفاده از تجارب مديريتي مديران خود و با اتكا به پرسنل فهيم و پرتلاش و با احترام به اصل انسان محوري در رابطه با كليه پرسنل،‌ خريداران و فروشندگان و اصل ارزش آفريني در رابطه با ايجاد ارزش ويژه و منحصر بفرد براي محصولات خود، در مسيري روشن گام برداشته است.
مديريت ارشد در راستاي اعتلاي هر چه بهتر سازمان اصول انعطاف پذيري با شرايط متغير ساز، تنظيم اهداف سازنده و روشن، خلاقيت و نوآوري و ترسيم افق روشن و مشخص جهت سازمان خود را مد نظر قرار داده و در اين مسير از راهنمايي كليه مديران، پرسنل و نمايندگان محترم فروش محصولات شركت بهره گرفته و شاهد نوآوري واقعي در كاشي نوآوران كه برازنده نام اين شركت است خواهيم بود .


رياست شرکت کاشي نوآوران
مهندس سید جعفر طباطبایی